Historia:

Idén bakom multigrip uppkom efter att en av grundarna fick en ryggskada i samband med FAT-hantering. Efter ett års utveckling, följt av ett flertal modifieringar, var prototypen klar att visas upp för brukare, investerare, och tillverkare. Fokus har legat på ergonomi, multifunktionalitet, pris och storlek. Multigrip väntas bli det självklara valet för användare av 220 liter FAT runtom världen.

Arbetsmiljö:

Arbetsmiljöverket har 942 rapporterande olyckor i Sverige under de senaste fyra åren, relaterande till FAT-hantering. 75% av olyckorna resulterade i långa sjukskrivningar där rygg och klämskador utgjorde majoriteten.

Ergonomi:

Multigrip är resultatet av utveckling och samarbete med människor i branchen där fokus har legat på användarens behov och säkerhet. Med den långa hävarmen avlastas de tunga lyften och möjliggör framför allt den manuella hanteringen utan risk. Multigrip är godkänd för lyft upp till 300 kg och är designad med en låsmekanism för enkel och säker montering.